MÁY ĐỌC MÃ VẠCH XPOS

HN: 0971 081 068 - SG: 02466884199