Điện máy Công nghệ Sao Việt

Hỗ trợ Online

    Hotline0971 081 068

 

 KD MR. TOÀN: 0976 330 918

 

    KD MS. GIANG: 0983 799 484

 

 KD MS. HIỀN : 0948 678 532

 

      KD MR. THÀNH : 0971 043 068

 

    KD MS. TRANG: 0909 555 443

 

     Bảo Hành 1 : 02466884199


     Bảo Hành 20354 413 047

Sản phẩm tiêu biểu

MÁY IN HÓA ĐƠN ANTECH

Máy in hóa đơn A-80U
00007
2,400,000 VNĐ
2,400,000 VNĐ
Máy in hóa đơn Antech PRP085-US
00008
2,200,000 VNĐ
2,200,000 VNĐ
Máy in hóa đơn Antech U80
00009
2,400,000 VNĐ
2,400,000 VNĐ
Máy in hóa đơn Antech AP250C-US
00010
2,200,000 VNĐ
2,200,000 VNĐ

MÁY IN HÓA ĐƠN TAWA

Máy in hoá đơn POS 058
00012
1,000,000 VNĐ
1,000,000 VNĐ
Máy in hóa đơn Tawa PRP250
0014
2,900,000 VNĐ
2,900,000 VNĐ
Máy in hóa đơn TAWA PRP085-e
0015
2,900,000 VNĐ
2,900,000 VNĐ

MÁY IN HÓA ĐƠN XPRINTER

Máy in hóa đơn Xprinter XP-D600
00002
2,500,000 VNĐ
2,500,000 VNĐ
Máy in hóa đơn Xprinter XP-C300H
00003
2,650,000 VNĐ
2,650,000 VNĐ
Máy in hóa đơn Xprinter XP-Q260
00004
2,300,000 VNĐ
2,300,000 VNĐ
Máy in hóa đơn Xprinter XP-58iih
00005
1,000,000 VNĐ
1,000,000 VNĐ

MÁY IN MÃ VẠCH GODEX

MÁY IN MÃ VẠCH XPRINTER

Máy in tem mã vạch Xprinter XP365B
00078
2,000,000 VNĐ
2,000,000 VNĐ
máy in mã vạch xprinter - XP370B
0028
2,600,000 VNĐ
2,600,000 VNĐ
máy in mã vạch xprinter - XP360B
00029
2,000,000 VNĐ
2,000,000 VNĐ
Máy in mã vạch Xprinter XP-243B
00030
1,900,000 VNĐ
1,900,000 VNĐ

MÁY IN MÃ VẠCH ZEBRA

MÁY ĐỌC MÃ VẠCH ANTECH

MÁY ĐỌC MÃ VẠCH HONEYWELL

MÁY ĐỌC MÃ VẠCH OPTICON

MÁY XAY NGHỆ MINI (KHÔNG MOTO)

MÁY XAY NGHỆ TO (KHÔNG MOTO)

Máy xay nghệ to ( không moto)
0001
2,400,000 VNĐ
2,400,000 VNĐ
HN: 0971 081 068 - SG: 02466884199